DINTEC gestructureerde oplossingen DINTEC adviseurs in document en informatie beheer
English
Inhoud:
-) Home
-) Diensten
-) Vragen
-) Contact
-) Referenties
DINTEC document en informatie beheer
  Advies     Audit     Projecten     Training  

Projecten

Overzicht

DINTEC kan u helpen uw projectplannen op te stellen, te justificeren en te realiseren.
Projectplannen dienen als basis voor verbeteringstrajecten. Het maken van projectplannen op het gebied van beheer en gebruik van documenten en informatie zijn voor organisaties complexe aangelegenheden.
De complexiteit van deze projectplannen ligt op verschillende vlakken:

   Softwarepakketkeuze en implementatie: er is een enorme verscheidenheid aan software pakketten, waartussen een groot verschil van functionaliteit bestaat. U wordt geconfronteerd een keuze te maken tussen leverancier, functionaliteit en gebruikte technieken van het software pakket en allerlei financiŽle zaken. Naast deze keuzes heeft u te maken met de customizing van het software pakket bij de installatie ervan, vanwege de specifieke wensen en behoeften van uw organisatie. Een verkeerde pakketkeuze, dan wel de inrichting daarvan, kunnen kostbare gevolgen hebben voor een organisatie. DINTEC heeft ruime ervaring in het maken van goed onderbouwde en leverancier onafhankelijke projectplannen, die als basis dienen voor zowel de pakketselectie als de implementatie daarvan.
   De organisatorische aspecten: deze zijn minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker en niet alleen omdat uw gebruikers uiteindelijk met de nieuwe oplossing moeten werken. Een belangrijk deel van de justificatie voor het verbeteringstraject komt voort uit de organisatorische aspecten. Er moet in kaart gebracht worden wie met de informatie gaat werken en de wijze waarop. Dat zijn veelal mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden die anders moeten gaan samenwerken. Ook gaat het om meerdere typen gebruikers, die elk hun eigen werkwijze en wensen hebben. Een verkeerde insteek leidt tot langdurige projectimplementaties of een implementatie met een suboptimaal rendement. In beide gevallen levert dat een verlies van tijd en/of geld op. Een projectplan opgesteld door DINTEC is een basis voor de justificatie van het project en beschrijft concreet de organisatorische aspecten.
   Het aspect duurzaamheid: digitaal en duurzaam gaan helaas niet altijd samen, immers zowel de bestandsformaten als de apparatuur als de software zijn aan een constante verandering onderhevig (en daarbij lang niet altijd compatibel met voorgaande oplossingen). Bij een veranderingstraject is het kiezen van een duurzame implementatie een belangrijk aspect, omdat u uw digitale informatie ook nog in de nabije toekomst vind- en leesbaar ter beschikking wilt hebben. DINTEC helpt u niet alleen uw keuzes te baseren op de meest gebruikte industrienormen, maar tevens hoe u deze duurzaamheid kunt managen.
   Andere externe factoren, zoals de toenemende en steeds stringentere wetgeving en richtlijnen op het gebied van documentbeheer (lokaal, nationaal en Europees) zijn bepalende factoren waar een organisatie rekening mee moet houden. Dit is een vanzelfsprekend onderwerp in een projectplan opgesteld door DINTEC.

Samenvattend: DINTEC heeft een ruime ervaring met het opstellen en justificeren van projectplannen en het presenteren daarvan aan het management.

Tevens kan DINTEC separate diensten leveren voor het opzetten en uitvoeren van de projectmanagement activiteiten van een project.

Wilt u concrete informatie over deze dienst, neem dan contact op met DINTEC.

DINTEC klanten treft u overal