DINTEC gestructureerde oplossingen DINTEC adviseurs in document en informatie beheer
English
Inhoud:
-) Home
-) Diensten
-) Vragen
-) Contact
-) Referenties
DINTEC document en informatie beheer

Vragen

Deze vragenlijst kan u helpen om vast te stellen of het documentbeheer van uw organisatie in orde is. Indien u één of meer vragen met “nee” of “weet ik niet” moet beantwoorden, is het zinvol om contact met DINTEC op te nemen.

Vragen voor het management

Tien vragen op het gebied van document- en informatiebeheer voor het management:

[1]   Bent u ervan overtuigd dat uw documentbeheer wel efficiënt (kwaliteit versus kosten) is opgezet en
        ingericht ?
[2]   Is in uw organisatie het eigenaarschap en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van de
        documenten en/of informatie goed geregeld ?
[3]   Is het versiebeheer en updateproces van uw documenten zodanig ingericht dat u zeker weet dat uw
        belangrijkste documenten altijd up-to-date (As Built) zijn ?
[4]   Weet u wel wat uw belangrijkste documenten zijn ?
[5]   Is er een adequate beschrijving van de organisatorische visie op gebied van documentbeheer ?
[6]   Voldoet uw onderneming wel aan de wettelijke gestelde richtlijnen ?
[7]   Worden er regelmatig audits uitgevoerd ?
[8]   Zit u op één lijn met de algemeen geldende industriestandaards ?
[9]   Zit documentbeheer "tussen de oren" van uw bedrijfsleiding en medewerkers ?
[10] Weet u wat u van uw documentbeheer medewerkers mag verwachten ?

Als u van mening bent dat het beheren en gebruik van de documenten en informatie binnen uw organisatie een belangrijk aspect is, en u vragen op dit gebied heeft, neem dan contact op met DINTEC.

DINTEC klanten treft u overal